R E L I G I O – P O R T A L // NE FÉLJ,CSAK HIGYJ! » Hamvazószerda
Hírek Religio Vallások Multimédia Fotógaléria OldalHamvazószerda

 << VISSZA – RELIGIO

"Hamvazkodjál hívő lélek, mert ma porba tér az élet…"
Hamvazószerda a farsangot követő első nap, a 40 napos húsvétot megelőző böjt legelső napja, leginkább a katolikus vallású emberek ünneplik. Latinul Impositio Cinerum. Eredete a XII. századig nyúlik vissza, mikoris a zsákruhába öltözött nyilvános bűnösöket a püspök a templomba vezette, majd a bűnbánati zsoltárok elimádkozását követően hamut hintett fejükre és nagycsütörtökig kiutasította őket a templomból.
Ezen a napon szentelt hamuval (mely az előző virágvasárnapon elégetett barkák hamvait jelenti) keresztet rajzolnak a hívő emberek homlokára a papok. Ez a hamvazkodás sem egyáltalán új keletű tradíció, ugyanis 1091-ben rendelte el II. Orbán pápa, hogy minden pap rajzoljon ekkor keresztet a bűnbánó hívek homlokára.  A hamuval hintés ősi bűnbánati szokás, mivel ez a bűnbánó hívőt az elmúlásra, halálra emlékezteti. Hamvazószerdát egyébként ritkábban a protestáns egyházak is megünneplik. 

RELIGIO-PORTAL

 Hozzáadta: Elsa           Mikor?: 2014. 09. 27.    Olvasók:  781 views