R E L I G I O – P O R T A L // NE FÉLJ,CSAK HIGYJ! » Religions
Hírek Religio Vallások Multimédia Fotógaléria OldalReligions

 

 

001. Római Katolikus Vallás

A vallás története
A cölibátus
A káplán
A plébános
A pápa
A Zsinat
Egyházmegyék
Esperességek
Apátságok
Szerzetesrendek
Érsekségek
A papi hivatás kérdései
Teológiai tanulmányok intézményei
Művészettörténeti háttér

 

 

 

 

  

 

  002. Evangélikus Vallás

   + A vallásról röviden
    Egyházmegyék
    A lelkész
    + Evangélikus lelkésképzés
    Művészettörténeti háttér

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

003. Református Vallás

Rövid történet
A református vallás jellemzői
A Kálvinista Róma: Debrecen
Református lelkészképző központok
Egyházmegyék
Jelképek
Egyházi protokoll
A református istentisztelet menete röviden
Református vallás és a Művészettörténet

 

 

 004. Ortodox/Görög Katolikus Vallás

  + Történeti háttér
  + Ortodox karácsony
  + A parókus
  + Az Apostoli Exarchátus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

005. A Buddhizmus

A Buddhizmus alapjai
Gautama Sziddhárta/Buddha
A vallás tudományos és filozófiai háttere
Nirvána, Buddha és Bodhiszattva
Országok, ahol a vallás elterjedt
A vallás Magyarországon
Buddhista iskolák

 

 

 

 

 

 

 

 

006. Egyéb vallási információk, Rendezvények, Szervezetek, Érdekességek

72 óra kompormisszum nélkül
Nyitott templomok éjszakája
Váci Egyházmegyei Találkozó
Kórházlelkészség
Katolikus Karitász
Házasodhat-e egy lelkész/pap az egyes vallásoknál?
Bérmálás és konfirmáció – van-e különbség? 
Római Katolikus diakónia és református diakónia – mi a különbség?

 

 

 

 

 

 

007. Egyéb vallási gyülekezetekről, ágazatokról röviden

Jehova Tanúi Mozgalom
Baptisták
Unitáriusok
Adventisták
Ateisták
Metodisták
Hit Gyülekezete
Pünkösdi Egyház
Názáreti Egyház
Krishnások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hozzáadta: Elsa           Mikor?: 2014. 09. 25.    Olvasók:  1,496 views